Polisi Dychwelyd

Os bydd gwall neu ddifrod ar ein nwyddau, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib, drwy e-bostio [email protected] neu ffonio 01974 298415.

Os byddwch am ganslo archeb, cysylltwch ar unwaith (cyn i ni ei ddanfon) ac fe drefnwn ad-daliad yn syth.

Os byddwch am ganslo neu ddychwelyd archeb ar ôl ei derbyn, fe wnawn ad-dalu pris yr archeb, ond gofynnwn i chi dalu’r gost o ddychwelyd y nwyddau atom. Cysylltwch o fewn 14 diwrnod gwaith, drwy e-bostio neu ffonio. Byddwn yn ad-dalu ar dderbyn y nwyddau yn ôl mewn cyflwr gwerthadwy.