Diogelwch

Mae taliadau â cherdyn yn cael eu prosesu drwy WorldPay. Mae’r broses gyfan o ddeilo â chardiau credyd a debyd yn digwydd ar eu cyfrifiaduron diogel nhw. Nid yw Gwasg Gwynfil yn derbyn manylion eich derdyn. Gweler gwefan WorldPay am fwy o fanylion.

Briwsion

Mae briwsion yn ein galluogi i gynnig profiad wedi ei bersonoli a’ch darparu â gwasanaeth gwell. Defnyddiwn friwsion hefyd i atal twyll a dibenion eraill. Os nad yw’ch porwr yn caniatáu briwsion, nid fyddwch yn medru archebu o’r siop na manteisio ar rai o nodweddion ein gwefan, fel storio eitemau yn eich Cert Siopa neu dderbyn argymhellion wedi’u personoli. Argymhellwn eich bod chi’n ffurfweddu eich porwr gwe i dderbyn briwsion o’n gwefan.

Polisi Dychwelyd

Os bydd gwall neu ddifrod ar ein nwyddau, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib, drwy e-bostio [email protected] neu ffonio 01974 298415.

Os byddwch am ganslo archeb, cysylltwch ar unwaith (cyn i ni ei ddanfon) ac fe drefnwn ad-daliad yn syth.

Os byddwch am ganslo neu ddychwelyd archeb ar ôl ei derbyn, fe wnawn ad-dalu pris yr archeb, ond gofynnwn i chi dalu’r gost o ddychwelyd y nwyddau atom. Cysylltwch o fewn 14 diwrnod gwaith, drwy e-bostio neu ffonio. Byddwn yn ad-dalu ar dderbyn y nwyddau yn ôl mewn cyflwr gwerthadwy.